Cégjegyző Kft. - Megoldás cégügyekre Napi horoszkóp - Minden napra friss jóslat Diéta, fogyókúra fiatalosan Celeb Parádé
Extrém Képmegosztás
Főoldal | Galéria | Képkeresés | Szabályzat | Kapcsolat 
Kereses

 

Szolgáltatási feltételek - Felhasználói megállapodás - Szabályzat


Az Üzemeltető feladata kizárólag a Felhasználók által feltöltött képek tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás digitális képek feltöltésére, megosztására szolgál. A Felhasználó köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. A Szolgáltatás díjmentesen használható.

Szolgáltató nem garantálja, hogy a szolgáltatás megfelel az Felhasználó követelményeinek vagy, hogy a szolgáltatás megszakítás nélküli, gyors, biztonságos és hibamentes.

A Felhasználó kijelenti, hogy csak az olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett tartalmakat tesz hozzáférhetővé, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik, és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött tartalom vonatkozásában az Üzemeltető a tartalom többszörözésére és nyilvánossághoz való közvetítésére felhasználási jogot szerezzen.

A Felhasználó elismeri, hogy az Üzemeltető tulajdona minden olyan jog, amely az Üzemeltető nevéhez, védjegyeihez, fogalmaihoz és emblémáihoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket, illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben.

Garancia
A Felhasználó a Szolgáltatást csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden, a feltöltött kép tartalma miatt bekövetkezett kárért. A Szolgáltatás Üzemeltetője nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó Szolgáltatásba feltöltött képeket.

Szerzői jogok
A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a Szolgáltatás használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A feltölthető tartalomra vonatkozó rendelkezések
A Felhasználó által feltöltött fájl tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat:

 • nem sértheti más szerzői jogait;
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki;
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára;
 • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást;
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat;
 • illetve nem ütközhet egyéb hatályos jogszabály rendelkezéseibe.

Az Üzemeltető kéri a Felhasználókat, hogy amennyiben a felsorolt rendelkezésekbe ütköző, jogsértő képet találnak a Szolgáltatás oldalain, azt az Üzemeltetőnek haladéktalanul jelentsék.

Gyermekvédelem
Az üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a Szolgáltatásban elérhető tartalmak erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket tartalmazhatnak. Az Üzemeltető ezért kéri a Felhasználókat, hogy óvják a gyermekeket az ilyen tartalmú fájlok elérésétől. Feltöltéskor használják a felnőtt tartalom opciót!

Az Üzemeltető minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy a Felhasználó által feltöltött felnőtt tartalmú kép csak a megjelölt módon és megjelölt helyen legyen elérhető, de az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden, a feltöltött tartalmak esetleges nyilvánosságra kerülése miatt bekövetkezett kárért.

Képek eltávolítása
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás Üzemeltetője nem köteles ismerni a Szolgáltatás mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10.§ és 13.§ rendelkezéseinek megfelelően az Üzemeltető a jogsértésről való tudomásszerzést követő 12 órán belül eltávolítja azt, illetve a tartalom elérését lehetetlenné teszi. Az üzemeltetőnek jogában áll a jogsértő tartalmat feltöltő Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő fájljait is törölni.

Az üzemeltetőnek jogában áll a feltöltött fotókat és/vagy azok adatait (pl. név, címkék, leírás) indokolás nélkül módosítani és törölni.

Moderálás
A moderálási elveknek megfelelő véleményeket, képeket és adatokat változtatás nélkül megjelenítjük, az oda nem illő hozzászólásokat, képeket és nem valós adatokat viszont akár magyarázat nélkül is töröljük (lásd: következő két pont). A hozzászólás utólagos szerkesztésére nincs lehetőség, így érdemes körültekintően eljárni a közlés során.

 • A hozzászólások tartalma, mondanivalója nem ütközhet jogszabályba vagy a moderálási elvekbe.
 • Amennyiben a hozzászólás a moderálási elvekbe ütközik, akkor szankcionálásra kerül sor.
A hozzászólások tartalmáért a www.kepmegosztas.com semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználók a hozzászólások, az adatok és a képek közzétételével a weboldal színvonalának emeléséhez, a közösség építéséhez is hozzájárulnak, ezzel minden felhasználó egyben az Extrém Képmegosztás jó hírnevének meghatározója és azt köteles megőrizni.

A felhasználók bizonyos megkötésekkel tetszésük szerinti valódi vagy álnéven, jelenhetnek meg, de ezzel nem sérthetik senkinek az érdekeit, megtévesztésre alapot nem teremthetnek.

Moderálási elvek
A moderáció elsődleges célja a kulturált emberi kommunikáció biztosítása. A moderálási elvekbe ütköző hozzászólásokat és a rájuk adott válaszokat is törlik a moderátorok.

A moderátorok azonnal törlik a hozzászólást, amennyiben az:

 • nem értelmes üzenet, hanem véletlen leütött karaktereket tartalmaz, halmozott írásjelű;
 • üres vagy a legáltalánosabb dolgok hiányoznak belőle;
 • duplikált tartalommal bír;
 • chat jelleget mutat;
 • bármely személy magánéletével foglalkozik;
 • provokáció vagy veszekedés;
 • sértő, személyeskedő hangnemű;
 • alpári, trágár szavakat tartalmaz;
 • személyiségi, illetve közösségi jogokat sért;
 • nyilvánosságra hozza valaki személyes adatait;
 • érvényes magyar jogszabályt, illetve levéltitkot sért;
 • államhatárok felbontására, átalakítására hív fel;
 • akár burkolt formában is hátrányosan különböztet meg népeket, nemzetiségeket, bármely etnikumot, kisebbséget, nemet, korosztályt;
 • agresszív, fenyegető, félelem illetve gyűlölet keltésére alkalmas;
 • a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozza vagy zavarja;
 • sérti a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékeket, emberek világnézeti, vallási meggyőződését;


Az Extrém Képmegosztás szabályzat aktuális változata mindig ezen az oldalon érhető el. Az esetleges változásokat itt lehet nyomon követni. A változásokról külön értesítés nem kerül kiküldésre.


 

Copyright © 2010-2012 Extrém Képmegosztás. Minden jog fenntartva.

Oldaltérkép